Röke Blås hemsida
Header

Röke Blås 1955-1975

Orsaken till att en musikkår bildades i Röke var, att undertecknad ville skaffa blåsare till musikarbetet på platsen. Därför infann sig en 8-åring med sin far en dag i regementets musiksal i Hässleholm. Han omhändertogs av musikfanjunkare Sigvard Boo, som gav honom fina grundkunskaper och sedan på ett föredömligt sätt vidareutbildade honom. Sigvard Boo gav också de första impulserna till en musikkår, och snart kunde denna spela på årets skolavslutning i Röke. Under c:a 15 år hade vi sedan förmånen att få utomordentligt värdefull hjälp av fanjunkarna Hugo Svensson och Sigvard Boo m.fl. militär-musiker. Sedan följde uppspelningar slag i slag vid fester i skolans regi. Särskilt uppmärksammad blev musikkårens medverkan, när Röke skola tog 1:a priset i NTF:s rikstrafiktävling. Då karikerades t.o.m. dirigenten i Sydsvenskan. Flera år i följd spelade musikkåren i Hässleholms idrottshall vid de stora långfredagsmötena. Vid ett tillfälle medverkade Red. Folke Nordangård, som sedan i Svensk Veckotidning livfullt och målande skildrade ungdomarnas insats. Det var uppmuntrande för musikanterna och i synnerhet deras ledare, som när de sista takterna spelades var alldeles slut och tyckte att det hängde blytyngder i armarna.

I början var det lite motigt. Somliga hotade t.o.m. att inskränka på sina gudstjänstbesök, om ungdomarna skulle spela. Det var klent med anslag både från förening och kommuner. Om inte EFS studieförbund hade betalat ledararvoden och noter hade det nog varit omöjligt att arbeta vidare. Nu är det annorlunda. Såväl kommunen, både f.d. Tyringe kommun och Hässleholms kommun, som EFS på platsen har under de senaste åren varit mycket tillmötesgående och generösa med anslag.

 

Förutom skolavslutningar, simmarfester, valborgsmässofester, midsommarfiranden, idrotts-evenemang m.m. har musikkåren spelat för arbetarna på olika fabriker. Årligen, vid jul, har den besökt Skandinaviska Verktygsfabriks AB i Tyringe. Det har blivit ett fint preludium till ungdomarnas julfirande. Hemmet i Björstorp och fängelset i Kristianstad har också fått besök år efter år.

Mycket stimulerande i musikkårens arbete har turnéer till olika delar av vårt land varit. I regel har en veckas turné företagits varje sommar. De har bidragit till värdefulla kontakter och givit vidgade vyer. Resmål på längre håll har varit följande: Gotland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Bohuslän och Västergötland. Givetvis har musikkåren också haft uppspelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås m.fl. större städer. Särskilt minnesrik var en resa i södra Norge.

Den första turnén företog vi i Värmland. Vi spelade på torgen och i större och mindre föreningslokaler. Medelåldern i kåren var c:a 11 år och endast pojkar, varför det blev många slagsmål. Men kampandan var också god på estraden. Vi spelade “De nittionio” med verklig inlevelse. Solisterna reste sig när de spelade sina solon. Det såg högtidligt och dramatiskt ut. Resan gav ungefär 400 kronor i behållning. Hälften skickades till en blindskola i Backo.

Mycket spännande var resan till Norge, i synnerhet vid gränsstationen. Det visade sig nämligen att bussen var 15 cm för bred för att få användas på de norska vägarna. Vi tyckte verkligen att det såg hopplöst ut. Klockan 19.30 skulle vi spela i Folkets Hus inne i landet. Dispens måste omedelbart sökas hos inrikesdepartementet. I sista minuten ordnade sig emellertid allt, och en halvtimme försenade kom vi fram till en fullpackad lokal. Vi fick ställa upp genast. Då där inte fanns någon dirigentpall, fick jag balansera på en stol, som var placerad på ett högt bord. Ett svindlande äventyr! Mycket intressant fick vi uppleva under denna resa. Vi besökte ungdomsgårdar, gick ombord på valfångstfartyg, lärde mer om valfångst på ett museum, åkte i Drammen-spiralen m.m.

Till sist skulle jag vilja påminna om våra sommarkurser. Initiativet till dessa har kommit från Röke. De började i Åhus med 40 deltagare 1963. Nu fortsätter de i Glimåkra och har över 100 deltagare. Tre mål har vi från början försökt förverkliga där, nämligen andlig träning genom studier i livsåskådning, musikutbildning, ledd av kunniga lärare och fysisk träning under kontroll av aktiva idrottsledare. Denna treklang har vi från början låtit tona i Röke musikkår och sedan har den fått resonans även på sommarkurserna.

Jag menar att människan är den Helige Andes tempel, som skall skötas väl. Därtill fordras andlig uppbyggelse på bibelns grund. Kroppen skall härdas genom fysisk träning och ett förståndigt levnadssätt. För att åstadkomma festivitas behövs musiken. Denna måste övas ordentligt för att den skall kunna inspirera och glädja människor. Själv har jag tillsammans med musikkåren upplevt glädje, som givit mig mera än fina konserter under ledning av enastående dirigenter i vårt lands förnämsta konsertsalar.

Jag önskar EFS musikkår i Röke en ljus framtid och gratulerar den till att få göra, som jag tror, sin hittills mest givande turné, nämligen resan till USA. Slutligen vill jag omnämna, att det givetvis var med den allra största glädje jag överlämnade dirigentskapet till Ingemar. Det var han, som den unge grabben, som tillsammans med mig hälsade på i T4:s musikrum för många år sedan, och vi har gjort sällskap genom åren.

/Erik Karp